.
 

ד"ר הו דן במרכיבים השונים של הקנביס ומה ההשפעות על הלב