.
 

תאמינו: עם אפס סיכויים לחיות ריפאה את הסרטן בכח המחשבה