.
top of page

המדען שפיצח את סוד הקנביס

רובנו מקשרים את צמח הקנביס עם סמים בלתי חוקיים שלהם שימושים מזיקים. ואולם, כבר בעת העתיקה הבינו כִתות דתיות שונות כי לצמח זה סגולות מיטיבות שהן מעבר להשפעה פסיכודלית, אך עד לפני כחמישים שנה לא ידעו המדענים מהו החומר הכימי האחראי לפעילות הקנביס.

-

bottom of page