.
top of page

מחקר: CBD כתרופה נגד סרטן פוטנציאלית במערכת הדם

ניתן למצוא במגזין הבריטי לפרמקולוגיה קלינית התיחסויות רבות לסגולות הסי בי די בנוגע להתמודדות כנגד סרטן. במאמר שנוגע להשפעות החומר סי בי די על גידולים סרטניים במערכת הדם (ביניהם גם מיאלומה) מוסבר לקורא שהחומר סי בי די מפריע בהשתכפלות התא שבתהליך המיטוזה בין השלב G1 לשלב 2G, הפרעה זאת מגיע באמצאות תהליך חימצון של תאי ה T אליהם גורמים רצפטורים שמפעיל הסי בי די ובכך עוצרים את השתכפלות התאים הסרטניים במערכת הדם.

-

בקרוב תרגום בעברית

מתוך אתר: https://www.thcendcbd.com

bottom of page